НООРО - Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци
+359 2 859 00 72
+359 87 988 44 45

Начало » Архив

hand holding Bulb with tree inside isolated on white background

Заповед № РД-309/31.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в “Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци” АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2015 г. (публикувана на 02.06.2016 г.)

Виж още
Man hands holding a green young plant

Заповед № РД-256/16.05.2016 г.  на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2015 г. (публикувана на 16.05.2016 г.)

Виж още
Clothes drying on clothesline

Уважаеми колеги, През 2014г служители на “Трансинс Технорециклираща Компания” АД разпространяваха невярна информация, че разрешението на „НООРО“ АД да действат като организация по оползотворяване и рециклиране на ИУЕЕО е отнето. Тези действия бяха признати за нелоялна конкуренция от Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, с чието окончателно Решение № 3264 от 03/22/2016 …

Виж още