НООРО - Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци
+359 2 859 00 72
+359 87 988 44 45

До членовете на НООРО АД

Начало » До членовете на НООРО АД

Clothes drying on clothesline

Уважаеми колеги, През 2014г служители на “Трансинс Технорециклираща Компания” АД разпространяваха невярна информация, че разрешението на „НООРО“ АД да действат като организация по оползотворяване и рециклиране на ИУЕЕО е отнето. Тези действия бяха признати за нелоялна конкуренция от Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, с чието окончателно Решение № 3264 от 03/22/2016 …

Виж още