Уважаеми колеги,

През 2014г служители на “Трансинс Технорециклираща Компания” АД разпространяваха невярна информация, че разрешението на „НООРО“ АД да действат като организация по оползотворяване и рециклиране на ИУЕЕО е отнето. Тези действия бяха признати за нелоялна конкуренция от Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, с чието окончателно Решение № 3264 от 03/22/2016 по адм.д. № 1157/2016 , “Трансинс Технорециклираща Компания” АД понесе и парична санкция.

Отново доказахме,че защитаваме интересите на членовете си с всички позволени от закона средства.

Благодарим за вашата лоялност и доверие към „НООРО” АД!

Written by Aleksandur Chernaev