ФЕНИКС ИНВЕРС ООД

 1. 5500 гр.Ловеч, бул.”Освобождение” №10, Площадка №1
  телефон за връзка: 068/ 603 411 , моб. 0886 650 61
 2. гр.Стара Загора, Област Стара Загора кв.”Индустриален”, ПИ с идентификатор 68850.523.113
  телефон за връзка: 0886 656 561
 3. гр.Троян , Област Ловеч, ул.”Димитър Икономов-Димитриката” № 41
  телефон за връзка: 0889 528 409
 4. гр.Тетевен, Област Ловеч,  ул.”Вършец” № 75
  телефон за връзка: 0889 754 522
 5. гр.Ловеч, Област ловеч, ул.”Стара планина” № 2
  телефон за връзка: 0887 996 724

ФЕНИКС РЕПЛАСТИК ЕООД

 1. гр.Габрово, УПИ № ІІ-4832 от кв.12
  телефон за връзка: 0890 228 337
 2. гр.Плевен,ПИ с идентификатор 56722.652.41
  телефон за връзка: 0878 840 077
 3. гр.Тръстеник, ПИ с идентификатор 404004
  телефон за връзка: 0889 833 790

РААЛУС ООД

 1. област София-град, община Столична, район Кремиковци, кв.Сеславци, ул.Чавдар, местност “Кража”, имот №005213
  телефон за връзка: 0879 884 445

ЕЛ БАТ АД

 1. гр.Долна Баня, местност “Съръмеше”, кв.121, УПИ I
  телефон за връзка: 0884 814 530