За нас

Размерът на дължимата месечна вноска възлиза на % от размера на продуктовата такса за батерии и акумулатори съгласно приложение № 4 към чл.1, ал.5, т.4 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци за съответната година. Върху получената сума на месечната вноска се начислява ДДС.

Ресурси

ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Общи условия за членство в организацията, на лица които пускат на пазара батерии и акумулатори

Разрешение НУБА

Разрешение НУБА

Заповеди

Заповед РД 332

Заповед РД 324 

Заповед РД 388

Заповед РД 401

Заповед РД 453

Заповед РД 256