За нас

Размерът на дължимото възнаграждение възлиза на % от размера на продуктовата такса за електрическо и електронно оборудване по Приложение № 6 към чл. 1, ал. 5, т. 6 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Върху получената сума на възнаграждението се начислява ДДС.

Ресурси

ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО EEO 2015

Общи условия за членство в организацията, на лица които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване

Разрешение

Заповеди

Заповед РД 726 

Заповед РД 736 

Заповед РД 441 

Заповед РД 455

Заповед РД 309