Заповед № РД-309/31.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в “Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци” АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2015 г. (публикувана на 02.06.2016 г.)

Written by Aleksandur Chernaev