eco-shortcode-image-2
December 28, 2015 Заповеди No Comments

Заповед № РД-332/20.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в “НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ” АД, организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2014 г. (публикувана на 21.05.2015 г.)

Виж Заповед RD 332

Written by batruji