Man hands holding a green young plant
December 28, 2008 В медиите No Comments

Фирмите все още не са наясно по какви тарифи ще се изкупуват старите електроуреди, след като от 1 септември влиза в сила наредбата, която задължава вносителите и търговците на бяла и черна техника да начисляват екотакса върху продадените стоки. Единият вариант е тя да се заплаща на държавното Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към екоминистерството, а другият е всяка фирма да участва в колективна организация, която от нейно име да организира събирането и преработката на старата техника.

Според официалната статистика у нас годишно се изхвърлят около 40 000 тона ненужна техника. Изкупуването на негодната апаратура най-вероятно ще зависи от цената на тон желязо и ще се уточни с практиката, прогнозира пред “Сега” Галина Чернаева – изпълнителен директор на първата лицензирана у нас колективна организация за събиране и рециклиране на старите уреди “Екобултех”.

Проблем за фирмите обаче е и фактът, че у нас няма инсталации, които могат да преработват всички отпадъчни материали от излязлата от употреба стара техника и затова голяма част от тях ще се изнасят зад граница. Липсват инсталации за третиране на фреоните от хладилниците, живачните лампи, електронно-лъчевите тръби от телевизорите, а също и голяма част от пластмасата, с която се правят уредите. Затова материалите ще се съхраняват временно на специални площадки, а след това ще се изнасят в чужбина, обясни Галина Чернаева.

“Екобултех” ще приема излезлите от употреба уреди в пунктове в цялата страна на “Надин груп”, с която има и договор за предварително третиране на техниката. Двата центъра за обработка се намират в София и Девня. Лицензионното възнаграждение на членуващите в нея фирми ще е 20% по-ниско от държавната екотакса.

За разрешително за събиране и преработка на стара техника кандидатства и “Екобулпак”, която се занимава с рециклирането на отпадъци от опаковки. Лиценз за същата дейност иска и “Елресурс”, в която членове и акционери са 160 фирми.

Със създаването на подобни организации се цели компаниите да намалят дължимото като екотакса върху уредите. За 2006 г. при покупката на всеки нов хладилник например потребителят ще дължи по 0,41 лв. върху теглото му, като през годините размерът на дължимото ще се увеличава.

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

До автоматите за кафе, напитки и закуски задължително да се поставят съдове за разделно събиране на опаковките от тях, предвиждат промени в наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. Проектът на екоминистерството предвижда още да се въведе продуктова такса за опаковки от дърво, корк, порцелан, керамика, текстил, които досега не бяха включени в системата, но също служат за опаковане на стоки. Новият вариант на документа предвижда още минимални технически изисквания към системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които трябва да изградят колективните организации за оползотворяване на боклука.

Автор: Албена Борисова
Източник: http://www.segabg.com/article.php?issueid=2399&sectionid=3&id=0000703

Written by batruji